Oblíbený tvar Bernadotte

Rozsáhlý soubor Bernadotte se již po několik desetiletí vyrábí v provozu společnosti Thun 1794 a.s. Concordia v Lesově u Karlových Varů. Soubor je vyráběn v bílém provedení a v barvě slonové kosti.

Čisté, drobným reliéfním dekorem zdobené tvary evokují barokní tvarosloví. Jsou vlastně replikou historické předlohy umožňující využití četných dekorů, od jednoduchých linek a křehkých květinových motivů až po zdobené historizující prvky zdůrazňující bohatý reliéf. Výjimečným článkem tohoto souboru, který jej činí jedinečným, jsou šálky na nožce, které umožňuje jedině vytváření točením do půlených forem. Pro svoji celkovou náročnost je toto vytváření v současné době ojedinělé i v produkci porcelánu renomovaných  konkurenčních výrobců. 

V průběhu let od zavedení do výroby se popularita tohoto souboru drží na velmi vysoké úrovni jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Svědčí o tom i fakt, že od počátku devadesátých let je soubor na základě požadavků trhu neustále rozšiřován o nové druhy sortimentu, jejichž design vzniká pouze na základě původní koncepce tvaru a vhodné aplikace reliéfu. Neoddělitelnou částí tohoto souboru je i spodní značka, kterou ve svém grafickém řešení tvoří kartuš s grafickými motivy reliéfu a s umístěným názvem souboru v jejím středu. I ten je proveden v nezaměnitelném typu písma, vše v barvě chromoxydové zeleně. V této podobě je značka užívána nepřetržitě do současnosti. Oblíbenost tohoto souboru dokladuje i vytvoření tzv. hotelové verze určené pro užívání v restauracích a hotelech.

© 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo studio FlexiSoftware.cz.